Make your own free website on Tripod.com
Het Korps Mariniers

  

Het Korps Mariniers werd in 1665 opgericht door Michiel de Ruyter en Johan de Witt. Sindsdien is het een onderdeel van de marine, dat overal ter wereld opereert. Hun wapenspreuk is dan ook “qua patet orbis”. Dat betekent “zo wijd de wereld strekt”. Het Korps Mariniers bestaat uit ongeveer 3.150 man.

Het Korps Mariniers is een expeditionair, snel inzetbaar en veelzijdig crisisbeheersingsinstrument, gespecialiseerd in het uitvoeren van amfibische operaties met lichte infanterie-eenheden. De mariniers zijn voor langere duur inzetbaar, onder alle klimatologische en geografische omstandigheden.
Om de mariniers daarop voor te bereiden, zijn in het opleidingsprogramma onder andere berg-, koudweer- en jungletrainingen opgenomen.